Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về màu sắc và ứng dụng của màu sắc trong ngành đồ hoạ và mỹ thuật ứng dụng; kiến thức về các phương pháp phục chế trong ngành in từ bài mẫu cho đến sản phẩm in, chú trọng đến phục chế theo phương pháp kỹ thuật số.

Lớp đang có 21 SV được tuyển chọn theo học

Đây là khoá học nhằm cung cấp các kiến thức quản trị màu từ căn bản đến nâng cao cho các Kỹ sư, Sinh viên và các Kỹ thuật Viên ngành In.

Chương trình đào tạo và kiến thức trong khoá học này được triển khai dưới dạng giáo trình cho SV đại học nhưng chú trọng đến các tình huống ứng dụng thực tế trong ngành In.

Để học tốt khoá học này, các học viên cần nắm vững kiến thức về màu sắc và các quá trình sản xuất In.

Khoá học được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa Hội In TPHCM, Công ty Heidelberg, VPDD công ty Joh Rieckermann và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.