Thời gian từ ngày 1 đến ngày 9/10/2017 hệ thống dạy học số gặp lỗi mất giao diện dẫn đến tình trạng không truy cập vào hệ thống. Ban quản trị đã tiến hành fix lỗi và hệ thống đã trở lại hoạt động bình thướng. Chân thành cáo lỗi quý thầy/cô và các ban sinh viên về sự bất tiện này

Một lần nữa ban quản trị rất mong quý thầy/cô vẫn tiếp tực sử dụng hệ thống này như là một công cụ trong tác giảng dạy.

Xin chân thành cảm ơn

Last modified: Monday, 9 October 2017, 2:22 PM