Ngày 17/3/2017 . Hệ thống e-Learning của Viện Sư Phạm Kỹ Thuật nâng cấp server nên hệ thống không truy cập được từ lúc 10h - 17h30.  ban quản trị chân thành gửi lời xin lỗi đến quý thầy/cô vì sự cố đáng tiếc này và mong quý thầy/cô thông cảm.

Một lần nữa ban quản trị rất mong quý thầy/cô vẫn tiếp tực sử dụng hệ thống này như là một công cụ trong tác giảng dạy.

Xin chân thành cảm ơn

Last modified: Saturday, 18 March 2017, 6:49 AM