Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến

Để đăng ký tài khoản trên Website e-Learning của Viện Sư Phạm Kỹ Thuật các anh/chị xem clip sau: