Viện Sư Phạm Kỹ Thuật

Tiền thân của Viện sư phạm kỹ thuật là Ban sư phạm và sinh ngữ, được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Ban sư phạm và sinh ngữ ngày ấy đảm trách việc giảng dạy và rèn luyện kỹ năng sư phạm và kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên toàn trường.

     Đến năm 1985, bộ môn sinh ngữ được chuyển sang Khoa khoa học cơ bản, bộ môn sư phạm được chuyển thành Ban sư phạm trực thuộc Ban Giám hiệu. Trải qua nhiều lần chuyển đổi đến năm 1993, Ban sư phạm chính thức được nâng lên thành Khoa sư phạm kỹ thuật. Từ tháng 9 năm 2013, Khoa sư phạm kỹ thuật sáp nhập cùng Viện nghiên cứu - phát triển giáo dục chuyên nghiệp và Trung tâm bồi dưỡng giáo viên - đào tạo nhân lực công nghệ cao thành Viện Sư phạm kỹ thuật theo quyết định của Hiệu trưởng.

Với một chặng đường hơn 25 năm qua, với sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ - viên chức, Viện đã đạt được khá nhiều thành tích trên mọi hoạt động:

    Các cán bộ giảng dạy thường xuyên đạt danh hiệu lao động thi đua lao động loại A và lao động giỏi.
    1 cán bộ được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ (2000)
    2 cán bộ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT (1996, 1997)
    4 cán bộ giảng dạy nhận bằng khen của Đại Học Quốc Gia TP.HCM (1999)
    6 cán bộ giảng dạy đã nhận huy chương vì sự nghiệp giáo dục, trong đó có 1 cán bộ giảng dạy đã được công nhận là nhà giáo ưu tú.

Tập thể Viện qua các thời kỳ đã được nhận:

    Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT (1996 - 1997)
    Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (năm 2002) vì đã đạt thành tích tiêu biểu trong phòng trào thi đua thời kỳ đổi mới 1999 - 2000.
    Giấy chứng nhận của Đại Học Quốc Gia TP.HCM là tập thể lao động giỏi 1998 - 1999
    Bằng khen của Đại học Sư Phạm Kỹ thuật 1998 - 1999.

     Hiện nay, Viện chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn và giảng dạy các môn học thuộc các lĩnh vực: Khoa học tâm lý, khoa học giáo dục, khoa học quản lý và lý luận - phương pháp giảng dạy kỹ thuật - nghề cho bậc đào tạo cao học và đại học.

Từ năm 2008, Viện quản lý sinh viên các ngành sư phạm kỹ thuật với số lượng hàng năm tuyển mới khoảng 500 sinh viên. Viện kết hợp với các khoa chuyên ngành để tổ chức đào tạo sinh viên các ngành sư phạm kỹ thuật. Sinh viên ra trường có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp, hoặc làm công việc của một kỹ sư trong các xí nghiệp.

     Để phục vụ cho mục tiêu đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật và dạy nghề cũng như nâng cao hiệu quả đào tạo từ những phương pháp giảng dạy mới, viện đã được trang bị một phòng chuyên đề công nghệ dạy học khá hiện đại. Phòng chuyên đề này vừa là nơi để cán bộ giảng dạy của viện thực hiện nghiên cứu giảng dạy vừa là cơ sở để sinh viên thực tập môn công nghệ dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

 

     Các giảng viên của viện với vai trò chủ trì hoặc tham gia nhiều đề tài ở các cấp. Nhiều kết quả đề tài đã được triển khai áp dụng vào thực tiễn.

Những hướng ưu tiên phát triển của viện trong thời gian tới:

    Nghiên cứu triển khai các phương pháp dạy học theo định hướng năng lực thực hiện, các phương pháp dạy học bộ môn kỹ htuật và dạy nghề.
    Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về Tâm lý học dạy nghề, Lý luận và phương pháp dạy kỹ thuật, phát triển chương trình giáo dục...
    Nghiên cứu việc thiết kế và sản xuất thử nghiệm các phương tiện dạy học phù hợp cho ngành dạy nghề, ưu tiên các phương tiện multimedia và phần mềm dạy học
    Gắn liền với các hoạt động của ngành dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp, khoa tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề theo yêu cầu của từng địa phương;

Last modified: Sunday, 29 March 2015, 11:10 AM